Social media to narzędzia służące do nawiązywania nowych kontaktów, dzielenia się swoimi przeżyciami, wymiany wiedzy i wyrażania własnego zdania na aktualne tematy. Z dostępem do nich wiąże się jednak także odpowiedzialność oraz troska o bezpieczeństwo swoje i innych.CZYTAJ DALEJ →

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.CZYTAJ DALEJ →