POWSTANIA ŚLĄSKIE W PRACACH UCZNIÓW


3.14 ŚWIĘTO LICZBY Pi


URODZINY KOPERNIKA


WALENTYNKA DLA KOPERNIKA


KONKURS REGIONALNY – Ilustracje do wiersza T,Kubiak_W kopalini klasy 1


KONKURS REGIONALNY – Ilustracje do wiersza M,Terlikowskiej_Paprocie tutaj rosły klasy 2


KONKURS REGIONALNY – Ilustrację do wiersza E. Szelburg Zarembiny Czarne skarby Klasy 3