„Nikt, kto osiąga sukces,
nie robi tego bez pomocy innych”.

Alfred North Whitehead 

Nasz wszechstronny rozwój,  sukcesy i różnorodne osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem oraz ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania w istotny sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym. Umożliwiają organizację wszelkich inicjatyw, imprez oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym, dzielnicowym jak i miejskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali, jest bezcenna.

 • Urząd Miejski w Zabrzu
 • Rada Rodziców
 • Rada Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika w Zabrzu
 • Piekarnia Cukiernia ROKER Paweł Kierat i Ojciec
 • Studio Tańca i Ruchu AZYL
 • Majowa Szkoła Tańca
 • Studio Tańca DANCE CATCHER
 • Allegra, Multisport – Pani Sabina Sztejnwald
 • Aquarius Kopernik
 • Strefa Zamknięta – Archery Tag
 • Klub Sportowy SZACH MAT w Zabrzu
 • Fabryka Przygody
 • Edukacyjna Manufaktura Słodyczy MASZKETNO KOPALNIA
 • ORIFLAME
 • MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
 • PZU
 • ZPH ELTRON 2
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt PSITUL MNIE
 • Fundacja SCCS
 • OSP Mikulczyce
 • Komisariat Policji IV w Zabrzu