Wizja szkoły

Wysoki poziom nauczania realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwe kształtowanie osobowości ucznia, aby znalazł dla siebie godne miejsce we współczesnym świecie.

Misja szkoły

Nasza szkoła jest miejscem, w którym:

 • wychowujemy dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
 • wpajamy system wartości ogólnoludzkich,
 • kształtujemy tolerancję,
 • kształtujemy umiejętności interpersonalne i społeczne,
 • wzbudzamy zainteresowania, rozwijamy zdolności,
 • promujemy zdrowy styl życia,
 • przeciwdziałamy agresji,
 • przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
 • kształcimy ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
 • kształcimy ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika to:

 • osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę,
 • osoba o szerokich kompetencjach społecznych,
 • osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością,
 • uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkoły związane z postacią swojego patrona oraz ojczyznę.