rok szkolny 2021/2022

Średni wynik uzyskany z egzaminu z języka polskiego przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 7,51%, 6,76% i 7,96%. Wyniki klas  8d – 71,57%, 8b – 69,26% ,  8c – 63,61% , 8a – 61,11%.

IV MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik otrzymany przez uczniów naszej szkoły to 4 pkt, uzyskała go jedna osoba, a najwyższy to
44 pkt, uzyskały go dwie osoby. Wynik dominujący to 29 pkt i 33 pkt, a środkowy to 31 pkt.

 

Średni wynik uzyskany z egzaminu z matematyki przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 10,47%, 11,01% i 15,64%. Wyniki klas 8c – 76,50%, 8d – 76% , 8b – 60,50% , 8a – 52,33%.  

III MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik otrzymany przez uczniów naszej szkoły to 1 pkt, uzyskały go 2 osoby, a najwyższy to
25 pkt, uzyskało go aż ośmioro uczniów, co stanowi 11% uczniów. Wynik dominujący to 24 pkt, a środkowy to 20 pkt.

 

Średni wynik uzyskany z egzaminu z języka angielskiego przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 7,96%,  7,29% i 9,88%. Wyniki klas 8d – 79,17%, 8c – 76,73%, 8b – 68,46%, 8a – 66,82%.  

III MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik uzyskany przez uczniów naszej szkoły to 5pkt, uzyskała go jedna osoba, a najwyższy – 55pkt – uzyskało go 13 uczniów, co stanowi 17,6% uczniów piszących egzamin i jest wynikiem dominującym.

 

Średni wynik uzyskany z egzaminu języka niemieckiego przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 12,73%,  8,62% i 4,93%. Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 2 uczniów.  

NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINÓW 2022

 

rok szkolny 2020/2021

Średni wynik uzyskany z egzaminu z języka polskiego przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 4%, 3% i 6%. Wyniki klas  8b – 72,22%, 8d – 62,22% ,  8c – 60,49% , 8a – 52,59%.

V MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik otrzymany przez uczniów naszej szkoły to 10 pkt, uzyskała go jedna osoba, a najwyższy to 41 pkt. Wynik dominujący to 31 pkt, a środkowy to 30 pkt.

Średni wynik uzyskany z egzaminu z matematyki przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 12%, 12% i 15%. Wyniki klas: 8b – 66,80%, 8d – 62, najniższy klasa 8a – 21,33%.


I MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik otrzymany przez uczniów naszej szkoły to 1 pkt, uzyskała go jedna osoba, a najwyższy – maksymalny to 25 pkt, uzyskały go 3 osoby. Wynik dominujący to 22 pkt, a środkowy to 15 pkt.

Średni wynik uzyskany z egzaminu z języka angielskiego przez uczniów naszej szkoły jest wyższy od średnich wyników uzyskanych w kraju, województwie i w powiecie o odpowiednio 8%, 7% i 11%. Wyniki klas 8b – 84,73%, 8c – 72,12%, klasa 8d – 72,21%, klasa 8a – 46,97%.

VI MIEJSCE W ZABRZU

Najniższy wynik otrzymany przez uczniów naszej szkoły na egzaminie z języka angielskiego to 11 pkt, uzyskała go jedna osoba, a najwyższy – maksymalny to 55 pkt, uzyskało go 6 osób. Wynik dominujący to 48 pkt, a środkowy to również 48 pkt.

NAJLEPSZE WYNIKI EGZAMINÓW 2021