rok szkolny 2023/2024
Przedmiot

Klasa

Nazwa programu

Wydawnictwo

Autor Numer w szkolnym zestawie
Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Szkoła na TAK

Program pozytywnej edukacji wczesnoszkolnej

WSiP

Bożena Drzycimska, Teresa Nowak, Iwona Czaja – Chudyba SP42/1/23
Edukacja wczesnoszkolna

I – II

Gra w kolory

MAC Edukacja

K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka SP42/3/20
Język polski

IV – VIII

Między nami

GWO

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP42/2/12
Język angielski

I – III

Tiger&Friends

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro SP42/4/20
Język angielski

Klasa IV – VIII

Program nauczania dla klas VII – VIII SP j. angielskiego jako drugiego języka obcego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Macmillan

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber SP42/5/20
Język niemiecki

Klasa VII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w klasach 7 i 8

WSiP

Marta Torenc SP42/4/23
Język niemiecki

klasa VIII

Beste Freunde

HUEBER

Ewa Ciemnicka SP42/15/17
Historia

IV – VIII

Historia

WSiP

W.Kalwat M.Lis SP42/5/17
Przyroda

Klasa IV

Tajemnice przyrody

NOWA ERA

Jolanta Golanko SP42/4/12
Biologia

V – VIII

Puls życia

NOWA ERA

Małgorzata Jefimow SP42/6/17
Chemia

VII – VIII

Chemia

Mac Edukacja

D. Łasiński, Ł. Sporny, D. Strutyńska, P. Wróblewski SP42/6/20
Geografia

V – VIII

Planeta Nowa

NOWA ERA

R.Malarz M.Szubert T.Rachwał SP42/13/17
Fizyka

 

Klasa VII

Fizyka

MAC

Małgorzata Wysocka – Kunisz SP42/3/23
Fizyka

Klasa  VIII

Świat fizyki

WSiP

B.Sagnowska SP42/14/17
Matematyka

IV – VIII

Matematyka z plusem

GWO

M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech SP42/3/12
Informatyka

IV – VIII

Informatyka

WSiP

W.Kranas SP42/7/17
Technika

Klasa IV

 

Program nauczania techniki w klasach 4-6

MAC

M. Czuj SP42/2/23
Technika

V – VI

Technika

Nowa Era

L. Łobecki, M. Łobecka SP42/7/20
Muzyka

IV – VII

Klucz do muzyki

WSiP

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik SP42/2/15
 

Plastyka

IV – VII

 

Plastyka

WSiP

 

B.Neubart S.Stopczyk

 

SP42/9/17

Wychowanie fizyczne Program autorski nauczania wychowania fizycznego Henryk Bąk, Błażej Bieniaszewski, Piotr Górniak SP42/10/12
Religia

I – III

Zaproszeni na ucztę z Jezusem
Jedność
Komisja Wychowania Katolickiego KEP SP42/8/20
Religia

Klasa IV

Odkrywam życie z Jezusem

Jedność

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak SP42/5/23
Religia

V – VII

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość
Jedność
ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

SP42/9/20
Religia

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość

Jedność

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

SP42/6/23
Szkolenie sportowe z zakresu pływania

I – VIII

 

 

 

 

 

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego Harald Skubacz SP42/10/17
 

Szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego

IV-VIII

 

 

 

 

 

Program szkolenia klas sportowych o profilu tenis ziemny

(Polski Związek Tenisa)

 

 

 

J. Mulfan, T. Rafał

 

 

 

SP42/4/16

Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

 

Wędrując ku dorosłości

RUBIKON

Teresa Król SP42/4/14
Program wspomagający

I – III

Szkoła przyjazna dziecku w nauce czytania, pisania, liczenia(profilaktyka dysleksji)  

Danuta Malinowska, Agnieszka Oleś, Grażyna Sorychta

 

SP42/2/06

Program wspomagający

I – III

Program wspomagający naukę czytania ze zrozumieniem dla uczniów kształcenia zintegrowanego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)  

Katarzyna Dobucka

 

SP42/3/07

Program wspomagający

I – III

 

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych „Świat sztuki a twórcze działanie dziecka” Mariola Wiśniewska SP42/2/05
Program wspomagający

I – III

Autorski program kółka teatralnego Gabriela Bator SP42/2/03
Program wspomagający

I – III

Teatrzyk terapeutyczny – Uśmiechnięta Buzia Gabriela Bator, Grażyna Winiarczyk SP42/1/06
Program wspomagający

I – VI

„Edukacja czytelnicza i medialna”

Etap I klasy I-III

etap II klasy IV-VI

Dorota Kluwa SP42/3/05
Program wspomagający

IV – VI

 

 

 

 

„Dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska w twórczości dziecięcej” Angelika Kręgiel SP42/4/05
Program wspomagający

IV – VI

„Bezpieczniej w sieci” Ewa Widera SP42/1/10
 

Program wspomagający

IV – VI

 

 

 

 

„Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI”

 

 

Tatiana Rębas

 

 

SP42/5/15

Program wspomagający

I – III

Program socjoterapeutyczny dla klas I – III Marta Kaszowska SP42/1/16
Program wspomagający    II-III

 

„Czytam i rozumiem”

 

 

Agnieszka Kałuszka

 

 

 

SP42/1/19

 

 

 

Program wspomagający

0- III

Program logopedyczny dla oddziału przedszko0lnego i I etapu kształcenia „Przyroda wokół nas” Katarzyna Malina SP42/2/16
Program wspomagający

IV – VI

Program dla szkolnego koła historyczno  – mitologicznego

„Z historią za pan brat”

 

 

Anna Sołtysik

 

 

 

SP42/3/16

Program wspomagający

IV – VIII

 

 

 

 

Program socjoterapeutyczny dla klas IV – VIII Aneta Wasilewska SP42/1/17
Program wspomagający

IV – VIII

Program zajęć godziny wychowawczej

„Bon – ton – o dobrym zachowaniu słów kilka…”

Anna Kniecik SP42/1/18
Program wspomagający

IV – VIII

 

 

 

 

 

 

Program Klubu Wolontariusza „Od ziarenka do drzewa” Joanna Figura,

Ewelina Zięba – Staniszewska

SP42/2/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program nauczania historii i kultury Śląska „U nas na Śląsku” Barbara Mertas -Mikołajec SP42/3/18
Program wspomagający

IV – VIII

Szkolenie sportowe w pływaniu  „Siła – gibkość – moc” Jakub Holeczek SP42/2/19
Program wspomagający

IV – VIII

 

 

„Człowiek a Ziemia. Trwała zmiana planu” Sabina Łabik SP42/1/20
Program wspomagający

IV – VIII

 

„Fonetyka od podszewki – zaawansowany kurs dla dzieci”

 

Joanna Bujara – Lech

 

SP42/2/20