Nota Prawna

Szkoła Podstawowa nr 42 w Zabrzu (dalej zwana SP42) informuje, iż rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym sp42.zabrze.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione tutaj warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do zawartych treści. Jeśli z jakiegoś powodu nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z niniejszego serwisu.

SP42 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Gagarina 2, ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji treści niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy serwisu internetowego obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego sp42.zabrze.pl po wprowadzeniu zmian w treści noty oznacza automatycznie jej akceptację.

Materiały zawarte w niniejszym serwisie objęte są ochroną praw autorskich, które to przysługują niepodzielnie SP42, z wyjątkiem tych, które są odrębnie oznaczone. Jakiekolwiek powielanie, czyli drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystanie mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla własnego użytku.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym sp42.zabrze.pl nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów czy usług, a zamieszczone informacje mogą być zmienione bez uprzedzenia w dowolnym czasie.

Przesyłając do SP42 materiały (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez skrypty zamieszczone na stronach internetowych serwisu SP42, potwierdzają Państwo, że materiał nie będzie zawierał jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem oraz nie będzie zainfekowany wirusem.

SP42 informuje, że serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez SP42. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.