Po rozwinięciu menu w zakładce STREFA RODZICA dostępne są wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów szkolnych na każdym etapie nauczania.