KLASY SPORTOWE

Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach sportowych działających w naszej szkole. Szkolenie w klasach sportowych prowadzone jest na wszystkich poziomach kształcenia.

Głównym celem klas sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 4 godz. zgodnie z planem nauczania oraz 6 godzin specjalistycznych z wybranej dyscypliny sportu. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość wyjść na mecze i turnieje, oraz sami będą brali udział w rozgrywkach i zawodach na różnych szczeblach (miejskich, międzyszkolnych, rejonowych itd.)