Listopad to tradycyjnie miesiąc, w którym szczególną uwagę kierujemy w stronę naszych zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, modlimy się, zapalamy znicze na grobach najbliższych. Uczniowie naszej szkoły również odwiedzili takie miejsca. Wspólnie z wychowawcą uczniowie z klasy 3c zadbali o groby poległych powstańców śląskich. Zapalili znicze oraz złożyli kwiaty. CZYTAJ DALEJ →

Szkoła Patriotów to Wojewódzki Projekt Edukacyjny, do którego przystąpiła nasza szkoła.

Jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski.

Wychowanie patriotyczne to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczysteg

o kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

Szkoły, przedszkola, placówki przystępujące do realizacji projektu będą mogły ubiegać się o przyznanie tytułu SZKOŁY/PRZEDSZKOLA PATRIOTÓW.